Garanciális feltételek

GARANCIA, MÁS NÉVEN JÓTÁLLÁS


A nálunk vásárolt termékek esetében a komplett termék gyártási és anyaghibáira, 2 év teljeskörű garanciát (jótállást) vállalunk az erre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.


A garancia időtartama a vásárlás dátumával kezdődik. A járművekhez minden esetben mellékelünk használati útmutatót és jótállási jegyet, amik részletesen is tartalmazzák a termék használatára vonatkozó leírást, és a jótállás feltételeit. Garanciális esetben a terméket ezzel együtt kell bemutatni. Ezen igazolás nélkül a garancia érvényesítése nem lehetséges, javítást csak térítés ellenében tudunk végezni a járművön.


A garancia érvényesítéséhez a Jótállási jegy és az alábbi adatok szükségesek:


Jármű elnevezése

Jármű típusszáma / egyedi azonosítója

A vásárlás dátuma

A vásárláskor kapott garancialevél sorszáma

A vásárláskor kapott számla vagy blokk sorszáma

A gyártói garancia lejáratának napja

Elektronikus jótállási jegy 

A papír alapú jótállási jegy kiállítása és átadása emellett igény szerint elektronikus úton – e-mailben is átadható a fogyasztó részére. Az e-jótállási jegy lehet akár a számla is, melynek tartalma megfelel a jótállási jegyre vonatkozó előírásoknak. A jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon vagyunk kötelesek.

A termék árától függő sávos jótállási idő (1-2-3 év)

A jótállás időtartama a termék árától függ:

10.000 forintot elérő, de 100.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év

100.000 forintot meghaladó, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év

250.000 forint eladási ár felett három év.

Garanciális igényét a garancia levéllel a vásárlás helyén érvényesítheti. A szükséges intézkedéseket a kereskedő teszi meg. Garanciális esetben lehetőségünk van mérlegelni, hogy a hibás alkatrészt javítjuk vagy cseréljük.


A JÓTÁLLÁSI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK KIZÁRÓ OKAI:

A garanciális igény nem érvényesíthető, amennyiben a jármű eredeti konstrukcióján és felszereltségén változtatás történt (kivételt képez, ha azt márkaszervizünkben hivatalosan végezték, és bepecsételték a jótállási jegybe), vagy azt nem rendeltetésszerűen használták.

Nem rendeltetésszerű használat esetén kötelesek vagyunk erről szakvéleményt készíteni, mely tisztázza, hogy a vásárló által jelzett hiba nem rejtett hiba, hanem a nem rendeltetésszerű használat következménye.


A garancia nem érvényesíthető a kopó alkatrészek, elhasználódására. Ilyen alkatrészek például a következők: fékbetétek, féktárcsák, lánc, lánckeréksor, váltógörgők, fék- és váltóbowdenek, bowdenházak, külső/belső gumik, csapágyak, mozgó alkatrészek tömítései, felnik, lakkozás, markolat.


Nem vállalunk garanciát a nem megfelelő vagy szakszerűtlenül felszerelt, vagy nem rendeltetésszerűen használt alkatrészekre.

Ha a termék nem javítható:

Ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során  megállapítást nyer, hogy az nem javítható, a vásárló eltérő rendelkezésének hiányában, a terméket nyolc napon belül kicseréljük. Ha a cserére nincs lehetőség, a vételárat nyolc napon belül visszatérítjük.

Ha a termék javítható, de 15 napon túl:

Törekszünk a 15 napon belüli javításra. Ha a javítási idő a 15 napot meghaladja, legkésőbb a 15.napon tájékoztatjuk a vásárlót a javítás várható időtartamáról. Mely tájékoztatás történhet elektronikus úton is, amennyiben ehhez a vásárló hozzájárult.

Ha a termék 30 napon belül nem javítható: 

Ha a termék 30 napon belül nem javítható, akkor a harminc napos határidő lejárta utáni 8 napon belül a terméket kicseréljük, vagy ha erre nincs lehetőség, a vételárat visszatérítjük. 

Ha negyedszer is elromlik a termék: 

Ha a jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő (nem ugyanazon hibára vonatkozó) kijavítást követően ismét meghibásodik – a vásárló eltérő rendelkezésének hiányában -, a terméket 8 napon belül kicseréljük, vagy ha erre nincs lehetőség a vételárat visszatérítjük.

A háromszori javítás nem ugyanazon hibára vonatkozik!

A vásárló választhat, hogy hol szeretné a megvásárolt termék jótállási igényének érvényesítését, mely lehet a székhely, a telephely vagy partnerbolt hálózatunk bármelyik tagja.

A jótállási feltételek között az eredeti csomagolás megléte nem feltétel.

A partnerbolt hálózatunk köteles a hozzá beérkezett termékek kijavításának megtörténte után 5 napon belül felénk jelezni a munka elvégzését, vagy ha a termék nem javítható, ennek tényét. Emellett azt is köteles jelezni felénk, ha a termék 15 napon túl javítható csak, vagy ha 30 nap alatt sem lehetséges.

 

Vásárlási garancia és szervíz

Minden Flybike Team-en keresztül értékesített termékre 12 hónapos garanciát biztosítunk, ezenkívül 14 napon belül a vásárló minden indoklás nélkül visszaküldheti a vásárolt terméket.

A garanciát nem lehet érvényesíteni a következő esetekben:

1) Ha felszerelés közben a termék sérül (kivéve ha szervizünket bízza meg a felszereléssel), az elhanyagolás, a helytelen karbantartás által okozott kár, hiba és / vagy veszteség. Versenycél vagy kereskedelmi cél, helytelen használat, visszaélés vagy baleset esetén;

2) A szállítás közben történt kár, hiba és / vagy veszteség;

3) A helytelen telepítés, beállítás vagy javítás által okozott kár, hiba és / vagy veszteség

4) Az anyaghoz és a kivitelezéshez nem kapcsolódó kár, hiba és / vagy veszteség, például a felszerelési útmutatótól való eltérés;

5) A termék megjelenése és felületi változtatása által okozott kár, hiba és / vagy veszteség

6) A jogosulatlan szervízelés vagy az általa okozott kár, hiba és / vagy veszteség

7) A normál elhasználódás által okozott károk, meghibásodások vagy veszteségek

A gyártó fenntartja a jogot, hogy a hibás termékeket javítsa, az alkatrészeket kicserélje, amennyiben a javítás nem megoldható, úgy a terméket cserélje. Abban az esetben, ha a vásárló minőségi problémákkal szembesül a használat során, beszámolhat az általa észlelt hibáról a megrendelő nevének, címének, elérhetőségének, megrendelés számának, dátumának, a termék sorozatszámának feltüntetésével a hello@flybike.hu e-mail címen.

A visszaküldött terméket a Bafang gyártó technológiai szolgáltató részlege bevizsgálja és dönt a garancia érvényesítéséről Amennyiben a gyártó úgy dönt, hogy a termék hibás vagy a hibát nem a vásárló gondatlan magatartása okozta, abban az esetben a Bafang ingyenesen felajánlja a javítást vagy cserét Ha a vizsgálat során megbizonyosodik, hogy a termék nem gyári hibás vagy a hibát a vásárló gondatlan magatartása okozta, akkor a Bafang még mindig javíthatja a terméket az ügyfél számára, de az anyagköltséget, a munkaerőköltséget és a szállítás költségét a vásárlónak kell állnia, megtérítenie.

A Flybike Magyarország Zrt. nem vállal felelősséget semmilyen, a termék használatából eredő kárért, balesetért, a vásárló által okozott károkért.